Collectief werknemerspensioen

U wilt een nieuwe pensioenregeling introduceren, een bestaande regeling verlengen of aanpassen?
Onderstaand leest u wat wij voor u kunnen betekenen.

U bepaalt

U kunt als werkgever (binnen de grenzen van de Pensioen Wet) zelf voor het belangrijkste deel de inhoud en kosten van uw pensioentoezegging bepalen. Een uitgangspunt kan bijvoorbeeld een door u opgegeven budget zijn. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw werknemers, binnen het door u gestelde budget, de best mogelijke pensioentoezegging ontvangen.

Heeft u reeds een bestaande pensioentoezegging? Dan kan de inhoud hiervan in de meeste gevallen alleen met toestemming van uw werknemers worden gewijzigd.

Pensioenadvies

Onze advisering start altijd met een grondige analyse van uw onderneming, uw wensen, de afspraken binnen uw branche en de wettelijke kaders. Daarbij kijken wij ook naar de financiële situatie van uw onderneming en de toekomstverwachtingen op korte en lange termijn.

De afspraken die wij met u maken inzake de door ons te verrichten werkzaamheden leggen wij vast in een Dienstverleningsovereenkomst Advies (DVO Advies).
Middels de DVO Advies wordt invulling gegeven aan de inhoudelijke eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) aan een pensioen adviestraject stelt.
De AFM geeft hiervoor 4 fasen aan: 1 Inventariseren, 2 Analyseren, 3 Adviseren en 4 Nazorg.
De inventarisatie zal voor een groot deel plaatsvinden door het gezamenlijk invullen van het zogenaamde Klantprofiel.

Beheer

Door de veranderende wetgeving en productontwikkeling is de inhoud van een pensioenregeling vandaag de dag niet star maar dynamisch. De uitvoerder van uw pensioenregeling (bijv. de verzekeraar) is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de verplichte wettelijke aanpassingen. Maar hoe communiceert u deze aanpassingen aan uw werknemers? En wat betekent dit voor hen? Allemaal veel voorkomende vragen die onder het standaard beheercontract van Pensioenweijs vallen. Wij zijn ervoor om u als werkgever op pensioengebied te ontzorgen.  Vanzelfsprekend kunt u zelf de mate van begeleiding door Pensioenweijs kiezen. Wij leggen dit, samen met u, vast in een Dienstverleningsovereenkomst Beheer (DVO-Beheer).

Onze standaard beheerovereenkomst omvat in ieder geval de volgende diensten:

 • Jaarlijkse controle op de juiste hoedanigheid van uw werkzaamheden. Het doel hiervan is na te gaan of u niet (alsnog) onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt
 • Jaarlijks bezoek*
 • Ondersteuning bij waardeoverdracht
 • Ondersteuning bij verevening pensioenrechten als gevolg van echtscheiding
 • Beantwoorden vragen werkgever en werknemer

*Tijdens het jaarlijkse service bezoek komen alle aspecten van uw pensioentoezegging aan de orde. Middels een uitgebreid schriftelijk onderhoudsrapport wordt de inhoud van dit gesprek aan u bevestigd.

Aanvullende diensten

 • Communicatie inhoud pensioenregeling aan werknemers (centraal of individueel)
 • Advies bij pensionering werknemer
 • Advies bij wettelijke wijzigingen
 • Verlengen van de pensioentoezegging (verlengingstraject)
 • Bpf onderzoek
 • Second Opinion
 • Begeleiden Ondernemingsraad
 • Bepalen pensioenschade bij ontslag