Inkomensverzekeringen

Een medewerker wordt ziek of is arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval. Dit kost de werkgever gemiddeld € 230,- per dag! Ook de werknemer ziet in dergelijke gevallen zijn/haar inkomen veelal dalen.

Gelukkig zijn er talloze oplossingen om de financiële gevolgen van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid op te vangen, waarbij preventie een steeds belangrijkere rol krijgt.

Pensioenweijs adviseerd u over de volgende Inkomensverzekeringen:

  • Ziekteverzuim
  • WGA eigen risicodrager
  • WGA-Hiaat
  • WIA-Excedent
  • Colletieve Ongevallenverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers