Privacy

De gegevens welke u aan Pensioenweijs verstrekt, hebben alleen tot doel om een goed en verantwoord (pensioen)advies te geven. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, tenzij deze nodig zijn om een door u gewenste voorziening te treffen. Denk hierbij aan het aanvragen of wijzigen van een verzekering.

Pensioenweijs kan periodiek, of als daartoe aanleiding is informatie toezenden die mogelijk in het belang  van onze klanten is. Als een klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan dit per e-mail of brief aan ons worden doorgegeven.